Klauzula o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

  1. W procesie wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy: tj. podanych przy składaniu zamówienia. W oparciu o te dane przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy Ci przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie m.in. metod scoringowych, analiz statystycznych, metod oceny ryzyka. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na wysokości opłaty za usługę, jak również doboru oferowanych Ci usług.
  2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. My profilujemy Cię dla potrzeb ustalenia rodzaju oferty produktowej jaką chcemy Ci zaoferować.
  3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów ustalenia rodzaju oferty jest niezbędne do zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.
  4. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację kanałami komunikacji, mail: biuro@dobre-maszyny.eu dla realizacji Twoich praw.
  5. Prosimy podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniach do podejmowania decyzji.