Wszystkie zdjęcia i filmy bez pisemnej zgody nie mogą być rozpowszechniane, powielane, lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim.